دکتر مجازی - فاطمه مرادی کردلر

تلانژکتازی خونریزی دهنده ارثی چیست و چه علائمی دارد؟

  تلانژکتازی خونریزی دهنده ارثی یک  اختلال ارثی است که باعث ایجاد اتصالات غیر طبیعی بین شریان‌ها و وریدها _ناهنجاری شریانی-وریدی (AVM) _ می‌شود. شایعترین اندام هایی که تحت تاثیر قرار می‌گیرند شامل بینی، ریه، کبد و مغز است. این…

آزمایش OB یا وجود خون مخفی در مدفوع چیست و چه کاربردی دارد.

بررسی اجمالی آزمایش OB آزمایش خون مخفی مدفوع (FOBT) یک تست آزمایشگاهی است که برای بررسی نمونه های مدفوع خون پنهان (مخفی) مورد استفاده قرار می گیرد. وجود خون در مدفوع ممکن است حاکی از سرطان روده بزرگ یا پولیپ…