انتشار این مقاله


فیزیک‌دانان اولین گام را به سوی ربات‌هایی در اندازه سلولی برمی‌دارند

محققان اسکلت رباتی در اندازه‌ی سلول ساخته‌اند که به سرعت شکل خود را با تغییرات شیمیایی یا حرارتی محیط تغییر می‌دهد.

یک دستگاه الکتریکی، با قابلیت درک محیط و تغییر شکل در اندازه‌ی سلول انسانی؛ آیا چنین چیزی امکان دارد؟ کرنل پل مک یون و اتایی کوهن نه تنها به این سوال پاسخ مثبت دادند بلکه اسکلتی از آن را ساخته‌اند.

این تیم با کمک مارک میسکین اسکلت رباتی را ساختند که می‌تواند به سرعت شکل خود را بر اساس تغییرات شیمیایی یا حرارتی محیط تغییر دهد. آن‌ها ادعا می‌کنند که این ماشین‌های میکروسکوپی مجهز به بخش‌های الکترونیکی، فوتونی و شیمیایی، می‌توانند اساس قدرتمند ربات‌ها در مقیاس میکروارگانیسم‌های بیولوژیکی باشد. طبق نظر کوهن تمام توان محاسباتی سفینه فضایی ویجر را می‌توان درون این ربات‌های سلولی جا داد.

این ماشین‌ها با استفاده از موتوری به نام بایمورف حرکت می‌کنند. بایمورف مونتاژی از دو ماده (در این مورد گرافن و شیشه) است که توسط یک محرک مانند گرما، واکنش شیمیایی و یا ولتاژ اعمال خم می‌شود. علت تغییر شکل بایمورف، تاثیر گرما بر دو ماده با واکنش‌های مختلف حرارتی با اندازه‌های متفاوت در دمای یکسان است. محققان با اضافه کردن پانل های تخت و سخت که نمی‌توانستند همراه با بایمورف‌ها خم شوند، محل خم شدن را فقط در مکان‌هایی خاص قرار دادند. با این مفهوم، آنها قادر به ایجاد انواع ساختارهای تاشو، از تتراهده (اهرام مثلثی) تا مکعب، هستند.


مقاله مرتبط: استفاده از میکروربات‌های شناگر برای درمان؛ تحولی در عرصه پزشکی


چارچوب کار آن‌ها تحت عنوان بایمورف‌های گرافنی در ابعاد میکرون، ماشین‌های اریگامی خودمختار در۲ ژانویه در National Academy of Sciences منتشر شده است. مینکین نویسنده اصلی است؛ همکاران دیگر شامل دیوید مولر، استاد مهندسی ساموئل ب. اکرت، و دانشجویان دکترای کایل دوسی، باریس بریکن و ییمو هان بودند.

میکروربات


مقاله مرتبط: نانوربات‌ها چگونه کار می‌کنند؟


در بایمورف گرافن و شیشه پاسخ به محرک‌های شیمیایی با رانده شدن یون‌های بزرگ به سمت شیشه، باعث گسترش آن می شود و به طور معمول این فعالیت شیمیایی تنها در لبه‌ی بیرونی شیشه جایی که در معرض محلول قرار می‌گیرد، رخ می‌دهد. از آنجایی که این بایمورف تنها چند نانومتر ضخامت دارد، شیشه اساسا از لبه‌ی بیرونی تشکیل شده و بسیار واکنش پذیر است.

در حال حاضر این ماشین‌های کوچک هیچ کاربرد تجاری در الکترونیک، درک زیست محیطی و یا چیزهای دیگر ندارد.

آرزو فتحعلی زاده


نمایش دیدگاه ها (1)
  1. پزشکی به زودی با اتوماتیک شدن، منقرض می شود!
    البته شغل های جدید خواهند آمد؛ ولی هدف زندگی شغل و پول نیست! هدف زندگی بهتر است.
    با همین روشها می توان به درمان تمام بیماری ها و درمان پیری هم رسید.

دیدگاهتان را بنویسید