دکتر مجازی - home

معاهده‌ی ورسای، صلحی که آغازگر جنگ جهانی دوم شد!

معاهده‌ی ورسای، صلحی که آغازگر جنگ جهانی دوم شد!

روایت مغز: شرطی شدن کلاسیک

روایت مغز: شرطی شدن کلاسیک

جدیدترین مقالات
مایند بلوینگ
بیوگرافیمشاهده همه

قانون دوم در یک کاواک اپتیکی و BEC

فیزیکدانان تولید آنتروپی را در دو سیستم کوانتومی متوسط مقیاس ​​مشاهده کرده و بیان می‌کنند که این سیستم‌ها تحت یک فرآیند برگشت…

بیوتکنولوژیمشاهده همه

معرفی qPCR arrayها

امروزه مطمئن‌ترین ابزاری که برای آنالیز الگوی بیان پنل متمرکزی از ژن‌ها به صورت موازی وجود دارد، qPCR array می‌باشد. این…

ویدئوها

فکت روم ۵: واکسیناسیون

فکت روم ۴: مقاومت آنتی بیوتیکی

فکت روم ۳: اختلال شخصیت اسکیزوئید

فکت روم ۲: اختلال شخصیت وسواسی جبری

فکت روم ۱: اختلال شخصیت مرزی