انتشار این مقاله


فلسفۀ غربی (۲): دوره‌های تاریخی

در این مقاله به بررسی فلسفۀ غرب بر اساس دوره‌های تاریخی می‌پردازیم.

به دنبال مقالۀ فلسفۀ غربی (۱) و بررسی فسلفۀ غرب بر مبنای شاخه‌ها و آموزه‌ها، در این مقاله به بررسی فلسفۀ غرب بر اساس دوره‌های تاریخی می‌پردازیم.

بر اساس عقیدۀ عمومی، آغاز تاریخ طولانی فلسفۀ غرب با تالس گره خورده‌است؛ فلسفه‌ای که حدود ۵۸۵ سال قبل فعال بوده و احتمالاً تا پایان حیات وجود خواهدداشت.

برای راحتی بررسی، آن را به سه عصر اصلی تقسیم می‌کنیم:

 • عصر باستان
 • قرون وسطی
 • عصر مدرن

در میان این اعصار، اغلب دوره‌های تاریخی مهمی مشخص می‌شوند:

 • عصر باستان: قرن هفتم پیش از میلاد تا قرن پنجم میلادی
  • دورۀ پیش از سقراط: قرن هفتم تا پنجم پیش از میلاد
  • دورۀ سقراط: قرون پنجم و چهارم پیش از میلاد
  • دورۀ یونان‌گرایی (Hellenistic/مرتبط با یونان باستان): از قرن سوم پیش از میلاد تا قرن سوم میلادی
  • دورۀ رومی: قرن اول پیش از میلاد تا قرن پنجم میلادی
 • قرون وسطی: از قرن ششم تا قرن شانزدهم میلادی
  • دورۀ قرون وسطایی: قرن ششم تا چهاردهم میلادی
  • دورۀ رنسانس: قرون پانزدهم و شانزدهم میلادی
 • عصر مدرن: قرن هفدهم تا قرن بیست و یکم میلادی
  • دورۀ استدلال: قرن هفدهم میلادی
  • دورۀ روشن‌فکری: قرن هجدهم میلادی
  • دورۀ مدرن: قرن‌های نوزدهم و بیستم میلادی

تاریخ‌های ذکرشده صرفاً برای راهنمایی هستند و در مواردی دسته‌بندی سلیقه‌ای مشاهده می‌شود (به‌عنوان مثال برخی آغاز عصر مدرن را مقارن با دورۀ استدلال و برخی با دورۀ رنسانس می‌دانند). بدیهی است که میان دوره‌های ذکرشده هم‌پوشانی مختصری نیز وجود دارد.

محمد‌سالار حسینی


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید