دکتر مجازی - یاسمن یوسفی‌اصل

تیفوس

تیفوس چیست؟ تیفوس یک بیماری عفونی است که توسط باکتری ریکتزیا ایجاد میشود. کک، کنه (chiggers)، شپش و کرم ریز هنگامی که شما را نیش می زنند این بیماری را منتقل میکنند. کک، کنه، شپش و کرم ریزانواعی از بی…

سنگ کلیه

سنگ کلیه چیست؟ کلیه ها خون را فیلتر و مواد زاید را دفع می کنند و اوره می سازند . بعضی مواقع نمک ها و مواد معدنی دیگر موجود در اوره به هم متصل می شوند و سنگ های کوچک…

هشت بیماریِ دوران کودکی که در بزرگسالی نیز گریبان‌گیر می شوند!

شاید فکر کنید آبله مرغان، سرخک و نظیر آن ها فقط کودکان را تحت تاثیر قرار می دهد در صورتی که افراد بزرگسال نیز در برابر این موقعیت ها آسیب پذیر هستند. این ۸ بیماری در زمان کودکی بزگسالان را…