دکتر مجازی - home

چرا شیوع افسردگی در زنان بیشتر از مردان است؟

چرا شیوع افسردگی در زنان بیشتر از مردان است؟

برندگان جایزه نوبل پزشکی ۲۰۱۹: تشخیص و تطابق با تغییرات اکسیژن

برندگان جایزه نوبل پزشکی ۲۰۱۹: تشخیص و تطابق با تغییرات اکسیژن

ایلومیناتی چیست: تئوری توطئه یا حاکم سری دنیای مدرن؟

ایلومیناتی چیست: تئوری توطئه یا حاکم سری دنیای مدرن؟

جدیدترین مقالات
مایند بلوینگ
بیوتکنولوژیمشاهده همه

رویکردهای اپتوژنتیکی برای بازیابی حس شنوایی (اپتوژنتیک حلزونی)

محققان پس از کسب نتایج درخشان اپتوژنتیک در بازیابی بینایی، امکان استفاده از این تکنیک را در بازیابی شنوایی مورد بررسی…

ویدئوها

فکت روم ۵: واکسیناسیون

فکت روم ۴: مقاومت آنتی بیوتیکی

فکت روم ۳: اختلال شخصیت اسکیزوئید

فکت روم ۲: اختلال شخصیت وسواسی جبری

فکت روم ۱: اختلال شخصیت مرزی