انتشار این مقاله


قفل کردن دو انگشت در هم می‌تواند حس درد را کاهش دهد!

این که شما چگونه درد را حس می‌کنید از موقعیت منابع دردناک نسبت به هم تاثیر می‌پذیرد. پس قفل کردن دو انگشت سبابه و وسط در هم می‌تواند حس درد یک انگشت را کاهش دهد. این بررسی که در ژورنال ” بیولوژی معاصر ” به چاپ رسیده است از یک تجربه‌ی دردیِ اثبات شده به […]

این که شما چگونه درد را حس می‌کنید از موقعیت منابع دردناک نسبت به هم تاثیر می‌پذیرد. پس قفل کردن دو انگشت سبابه و وسط در هم می‌تواند حس درد یک انگشت را کاهش دهد.

این بررسی که در ژورنال ” بیولوژی معاصر ” به چاپ رسیده است از یک تجربه‌ی دردیِ اثبات شده به نام توهم Thermal grill با اندکی تغییرات استفاده کرده است.  در این توهم الگوی دمایی گرم – سرد – گرم که روی سه انگشت حلقه، وسط و سباسه اعمال می‌شود موجب احساس متناقض و گاها دردناکِ گرمایی سوزاننده در انگشت وسط می‌شود درحالی که این انگشت درواقع در معرض محرک‌های سرمایی قرار داشته است.
Angela Moratta ، از انستیتوی علوم اعصابِ شناختیِ UCL  و از مولفان اصلی این تحقیق، این گونه اشاره می‌کند:

این توهم یک مولفه‌ی مفید در درک علمی ما از درد محسوب می‌شود و از محرکه‌هایی که دقیقا تحت کنترل هستند برای فعال سازی سیستم‌های درد مغز استفاده می‌کند. این امر می‌تواند برای ما دردناک باشد درحالی که هیچ گونه آسیبی به بافت‌های ما وارد نشده است.

این توهم به دلیل اثرات متقابل بین سه مسیر نورونی که حس‌های سرما، گرما و درد را به مغز مخابره می‌کنند حس گرمایی سوزاننده را ایجاد می‌کند. حرارت بالای واردشده به دو انگشت حلقه و سبابه مانع از فعایت‌هایی مغزی که به طور نرمال به دنبال اعمال سرما در انگشت وسط به راه می‌افتد می‌شود.
دکتر Elisa Ferre ، از مولفان اصلی این تحقیق و از اعضای انستیتوی علوم اعصابِ شناختیِ UCL ، این گونه توضیح می‌دهد:

سرما به طور معمول درد را مهار می‌کند پس مهار ورودی از محرک‌های سرمایی افزایش سیگنال‌های درد را باعث می‌شود. مانند ضرب دو عدد منفی که حاصلشان مثبت می‌شود.


مقاله‌ی مرتبط: RFA؛ روشی جدید برای تسکین درد


محققان نشان دادند که این اثرات متقابل برپایه‌ی سازمان دهی فضایی انگشتان است. وقتی که انگشت وسط روی انگشت اشاره قرار می‌گیرد حس متناقض گرمای سوزاننده در انگشت وسط کاهش می‌یابد.
با این وجود اگر انگشت اشاره در معرض سرما و انگشت‌های حلقه و وسط در معرض گرما قرار گیرند با قفل کردن دو انگشت وسط و سبابه در هم‌دیگر حس گرمای سوزاننده افزایش می‌یابد.
دکتر Ferre اضافه می‌کند:

نتایج تحقیقات نشان می‌دهند الگوی فضایی ساده‌ای این حس گرمای سوزاننده را تعیین می‌کند. زمانی که انگشتی که در معرض سرما قرار گرفته است بین دو انگشت گرم قرار می‌گیرد به طرز سوزاننده‌ای گرم به نظر می‌رسد. زمانی که انگشت سرد در موقعیت خارجی قرار می‌گیرد این حس سوزانندگی کاهش می‌یابد. به نظر می‌رسد که مغز از آرایش‌های فضاییِ هر سه محرک برای ایجاد حس حرارتی سوزاننده تنها برروی یک انگشت استفاده می‌کند.

پروفسور Patrick Haggard ، مولف ارشد این بررسی از انستیتوی علوم اعصابِ شناختیِ UCL ، تصریح می‌کند:

اثرات متقابل همانند آن چه شرح داده شد می‌توانند به تغییرات عجیبی در درد منتهی شوند. بسیاری از مردم از دردهای مزمن رنج می‌برند و سطح درد تجربه شده می تواند از سطح واقعی و مورد انتظارِ درد برای یک آسیب بافتی بیشتر باشد. تحقیق ما یک بررسی آزمایشگاهیِ علمیِ پایه‌ای است اما امکان هیجان انگیزِ آن که سطح درد می‌تواند با به کاربردن محرک‌های اضافی و جابه‌جا کردن قسمتی از بدن نسبت به بخش‌های دیگر دستکاری شود را افزایش می‌دهد. تغییر طرح فضاییِ ورودی‌هایی که برهم اثر متقابل می‌گذارند می‌تواند بر راه‌های مغزی که علت حس درد نیز هستند اثرگذار باشد.

درسا سامانی


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید