دکتر مجازی - نگین فرونچی

ژن‌درمانی صرع ۳

یکی از اهداف منطقی برای ژن درمانی صرع، سیستم GABAergic است که مبتنی بر روش معتبر دارویی است و افزایش سطح GABA در ناحیه اپیلپتوژنیک، آستانه تحریک پذیری عصبی را افزایش می‌دهد، درنتیجه تشنج کاهش میابد.