دکتر مجازی - نگین فرونچی

ربات بادیگارد قلب

اختراع نوع جدیدی از soft robotic sleeve می‌توان ضربان را در قلب ضعیف یا قلبی كه ایست قلبی داشته حفظ كرد. در نتیجه جان بیمارانی كه باید ماه‌ها یا سال‌ها برای پیوند قلب صبر كنند،حفظ می‌شود.

پرورش قلب از سلول‌های بنيادی

وقتي ارگاني در بدن از بين رفته است،پيوند عضو از راه هاي ارزشمند براي حفظ زندگي انسان هاست.اما كمبود ارگان ها، ليست هاي انتظار و نيز داروهاي قوي كه نيازمند است بدن گيرندگان عضو را براي قبول عضو جديد آماده…