دکتر مجازی - علی مجیدآذر

تحت شرایط خاص دین باعث می شود افراد کمک کننده و سخاوتمند شوند

طبق یافته های محققان دانشگاه British Columbia که پژوهش های سه دهه اخیر درعلوم اجتماعی را تجزیه و تحلیل کرده اند، تنها تحت شرایط خاص روانشناختی، اعتقاد به معبود افراد را به امیدوار بودن، صادق بودن و سخاوتمند بودن تشویق…

آیا وب‌سایت‌های شبکه‌های اجتماعی شما را چاق می‌کند؟

تحقیقات جدید توسط دانشگاه Ulster نشان میدهد که زمان صرف شده در وب سایت های مرتبط با شبکه های اجتماعی با هزینه صرف نظراز انجام دیگر فعالیت ها که شامل فعالیت های جسمانی است، حاصل میشود. این یکی از یافته…

چگونه ورزش های تیمی مغز کودک را تغییر میدهد

مدت مدیدی است که افسردگی بزرگسالان با کاهش حجمی هیپوکامپ، بخشی ازمغز که نقش مهمی در حافظه و پاسخ به استرس ایفا میکند، مرتبط بوده است. حال، پژوهش جدید از دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس مشارکت در ورزش های تیمی…

کدام مهارت ها به بیماران با اختلال وسواسی – جبری کمک خواهد کرد؟

اختلال وسواسی-جبری(OCD) وضعیت روانشناختی پیچیده ای است، و کسانی که ازس آن رنج میبرند کاهش شدید در کیفیت زندگیشان را تجربه میکنند. مطالعه ای جدید در ژورنال شناخت درمانی SPRINGER و تحقیقی نشان میدهد که افراد گرفتاربه OCD نیاز به…