دکتر مجازی - علی مجیدآذر

تحت شرایط خاص دین باعث می شود افراد کمک کننده و سخاوتمند شوند

طبق یافته های محققان دانشگاه British Columbia که پژوهش های سه دهه اخیر درعلوم اجتماعی را تجزیه و تحلیل کرده اند، تنها تحت شرایط خاص روانشناختی، اعتقاد به معبود افراد را به امیدوار بودن، صادق بودن و سخاوتمند بودن تشویق…

کدام مهارت ها به بیماران با اختلال وسواسی – جبری کمک خواهد کرد؟

اختلال وسواسی-جبری(OCD) وضعیت روانشناختی پیچیده ای است، و کسانی که ازس آن رنج میبرند کاهش شدید در کیفیت زندگیشان را تجربه میکنند. مطالعه ای جدید در ژورنال شناخت درمانی SPRINGER و تحقیقی نشان میدهد که افراد گرفتاربه OCD نیاز به…