دکتر مجازی - ژنتیک

ژنتیک پزشکی: فرصتی برای تحول در مراقبت های پزشکی و بهداشتی

ژنتیک پزشکی: فرصتی برای تحول در مراقبت های پزشکی و بهداشتی

مشکل بازیگر معروف سریال Stranger Things چیست؟!

مشکل بازیگر معروف سریال Stranger Things چیست؟!

تثبیت طول تلومر‌ها می‌تواند در درمان بیماری‌های مرتبط با سن موثر واقع شود

کوتاه شدن طول تلومر‌ها با افزایش خطر آسیب ارگان‌ها و فیبروز در بافت‌ها؛ بخصوص در کبد و ریه مرتبط است. سلول‌های با تلومر معیوب از تقسیم و جایگزین کردن سلول‌های مرده، عاجز می‌مانند.

پاسخ به سوال همیشگی علم روان: طبیعت غالب است یا تربیت؟ طبیعت!

تفاوت‌های ژنتیکی به ارث رسیده از والدین‌مان در لحظه‌ی لقاح، منشأ پایدار و مادام‌العمر شخصیت روان‌شناختی ما هستند. در واقع، برنامه‌ی از پیش تعیین شده‌ای هستند برای کسی که قرار است بشویم.