دکتر مجازی - ژنتیک

ای بی یا اپیدرمولیزیس بولوزا؛ علل و علائم

ای بی یا اپیدرمولیزیس بولوزا؛ علل و علائم

اپی ژنتیک و بیماری

رفتار ژن‌های افراد تنها مربوط به توالی ژن‌های آنان نیست؛ فاکتورهای اپی ژنتیکی نیز این موضوع را تحت تاثیر قرار می‌دهند. تغییر در این فاکتورها می‌تواند نقش مهمی در بیماری‌زایی ایفا کند.

چاقی و اپی ژنتیک

دو موش یکسان از لحاظ ژنتیکی را در نظر بگیرید: چه‌طور ممکن است که یکی از آن‌ها چاق بوده و دیگری جثه کوچکی داشته باشند؟ تغییرات اپی ژنتیکی ناشی از عوامل محیطی احتمالا بتوانند این موضوع را در مورد موش‌ها…

اپیستازی: فعل‌وانفعالات ژن‌ها و بیان فنوتیپی بیماری‌های پیچیده مانند آلزایمر

آیا می‌دانید که برخی ژ‌ن‌ها می‌توانند اثرات سایر ژن‌ها را بپوشانند یا آن‌ها را تغییر دهند؟ آیا این فرایند که اپیستازی نامیده می‌شود، می‌تواند کلیدی برای درک بیماری‌های پیچیده‌ای مانند آلزایمر و دیابت باشد؟ مقاله مرتبط: جهش‌های ژنتیکی یکسان، فنوتیپ‌های متفاوت؛…