دکتر مجازی - بیماری‌های روانی

بیماری‌های روانی: اختلال جنسیتی

بیماری‌های روانی: اختلال جنسیتی

سندروم لیش‌نیهان؛ هرآنچه باید بدانید

سندروم لیش‌نیهان؛ هرآنچه باید بدانید

بیماری‌های روانی: اختلال جنسیتی

اختلال جنسیتی حالتی است که در آن جنسیت شناخته شده‌ی فرد در هنگام تولد و جنسیت و هویتی که توسط خود فرد درک و پذیرفته می‌شود،مغایرت دارند به عبارتی فرد تمایل دارد با جنسیتی غیر از جنسیت تولدش زندگی کند.…

بیماری‌های روانی: سندرم آلیس در سرزمین عجایب

سندرم آلیس در سرزمین عجایب (Alice in Wonderland syndrome) بیماری نادر روانی است که باعث بروز موقت تحریف در ادراک و حواس پرتی می‌شود. شما ممکن است حس کنید اشیاء بزرگ‌تر یا کوچک‌تر از آن‌چه که واقعا هستند، می‌باشند.