دکتر مجازی - بیماری‌های روانی

اختلال شخصیت ضد اجتماعی یا شخصیت سایکوپات چیست؟

اختلال شخصیت ضد اجتماعی یا شخصیت سایکوپات چیست؟

آیا رویکردهای جدید در درمان افسردگی برای بیماران دوقطبی مناسب هستند؟

آیا رویکردهای جدید در درمان افسردگی برای بیماران دوقطبی مناسب هستند؟

بیماری‌های روانی: توهم فرگولی

بیماری‌های روانی: توهم فرگولی

بیماری‌های روانی: سندرم دیوژن

سندروم دیوژن اختلالی رفتاری است که بیشتر بزرگسالان را درگیر می‌کند. این اختلال در زنان و مردان به میزان یکسان بروز می‌کند. علائم اصلی آن عبارتند از: انباشته شدن بیش از حد اشیا‌ها، خانه‌های کثیف و بهداشت فردی ضعیف است.…

بیماری‌های روانی: ADHD

ADHD شایع‌ترین اختلال روانی در کودکان است. کودکانی که به نظر می‌رسد ADHD دارند، همیشه در حال حرکت هستند ممکن است بیش از حد فعال باشند بطوری که قادر به کنترل آن نیستند. این مسائل زندگی، مدرسه و رفتار کودک…