دکتر مجازی - باستان شناسی

آیا وایکینگ‌ها عامل انتشار آبله به سرتاسر جهان بوده‌اند؟

آیا وایکینگ‌ها عامل انتشار آبله به سرتاسر جهان بوده‌اند؟

به دنبال باستان شناسی ؛ چگونه جوامع باستانی گسترش یافتند؟

به دنبال باستان شناسی ؛ چگونه جوامع باستانی گسترش یافتند؟

برخی از بهترین و بدترین ایده‌های افلاطون

افراد بسیار اندکی در طول تاریخ توانسته‌اند به اندازه‌ی افلاطون جهان فلسفه و بسیاری از متفکران امروزی را تحت تاثیر قرار دهند. یکی از فلاسفه‌ی قرن بیستم حتی پا را فراتر گذاشت و تمام فلسفه‌ی غرب را پاورقی‌هایی از اندیشه‌ی…

مشهور‌ترین پزشک روم باستان چه کسی بود؟

در میانه‌ی قرن شانزدهم، یک آناتومیست‌ جوان بنام آندرس وسالیوس کشف بسیار  مهمی انجام داد، معروفترین متون آناتومی مربوط به بدن انسان اشتباهات فاحشی داشتند. آن‌‌ها نه تنها قادر نبودند جزئیات بسیاری از ویژگی‌های بدن انسان را تشریح کنند، بلکه…