دکتر مجازی - باستان شناسی

برخی از بهترین و بدترین ایده‌های افلاطون

برخی از بهترین و بدترین ایده‌های افلاطون

آیا وایکینگ‌ها عامل انتشار آبله به سرتاسر جهان بوده‌اند؟

آیا وایکینگ‌ها عامل انتشار آبله به سرتاسر جهان بوده‌اند؟

برخی از بهترین و بدترین ایده‌های افلاطون

افراد بسیار اندکی در طول تاریخ توانسته‌اند به اندازه‌ی افلاطون جهان فلسفه و بسیاری از متفکران امروزی را تحت تاثیر قرار دهند. یکی از فلاسفه‌ی قرن بیستم حتی پا را فراتر گذاشت و تمام فلسفه‌ی غرب را پاورقی‌هایی از اندیشه‌ی…

مشهور‌ترین پزشک روم باستان چه کسی بود؟

در میانه‌ی قرن شانزدهم، یک آناتومیست‌ جوان بنام آندرس وسالیوس کشف بسیار  مهمی انجام داد، معروفترین متون آناتومی مربوط به بدن انسان اشتباهات فاحشی داشتند. آن‌‌ها نه تنها قادر نبودند جزئیات بسیاری از ویژگی‌های بدن انسان را تشریح کنند، بلکه…