دکتر مجازی - روانشناسی

آموختن موسیقی می‌تواند تمرکز را بهبود بخشد

آموختن موسیقی می‌تواند تمرکز را بهبود بخشد

حتی در واقعیت مجازی هم شکنجه کردن دیگری دردناک است

حتی در واقعیت مجازی هم شکنجه کردن دیگری دردناک است

چگونه عادات کوچک مثبت به بهتر شدن زندگی روزمره شما کمک می‌کند؟

چگونه عادات کوچک مثبت به بهتر شدن زندگی روزمره شما کمک می‌کند؟

چرا من همواره این گونه‌ام؟

ذهن انسان مملو از عجایب و معایب است و بسیاری از تفکرات و اعمالمان به نظر زیاد منطقی نمی‌رسد. به همین ترتیب، زمانی که گذشته تکاملی خود و راه‌های استفاده مدرن از توانایی‌های شناختیمان را بررسی می‌کنیم، یک عدم انطباق…

عدم انطباق جنسیتی به چه معناست؟

جنسیت انعطاف پذیر است و لزوما به زیست شناسی فرد مربوط نیست. در حالی که اکثریت مردم هویت هم‌سو جنسی دارند، بسیاری از افراد این گونه نیستند. تخفیف یافتن نقش‌های جنسیتی از دهه 1960 به انواع مختلف هویت‌های جنسیتی اجازه…

برای بالا بردن خرد جمعی، چپ و راست سیاسی باید همواره در حال دعوا باشند!

مناظره‌های بین چپ و راست سیاسی، چه در مجلس نمایندگان و چه در سر میز شام، می‌توانند به مجادله و خشونت کشیده شوند. به همین دلیل باور این که دو طرف روزی به صلح برسند یا روی چیزی توافق داشته…

بسیاری از کسانی که تجربه‌ی آسیب‌های جنگ را دارند، به طور روزافزونی مذهبی تر می‌شوند

معروف است که هیچ آتئیستی در سنگر پیدا نمی‌شود، ولی مطالعه‌ی جدیدی به رهبری جوزف هنریش نشان داده که تأثیرات جنگ بر مذهب بسیار فراتر از خط مقدم را در بر می‌گیرد.

سایکوپات های موفق کدامند؟

تامی یئو – توماس براستی فردی کاریزماتیک و جذاب بود. وی بعنوان جاسوس انگلیسی در جنگ جهانی دوم بعنوان ” خرگوش سفید ” میان نازی ها معروف بود. وی طی جنگ توانست بمنظور دفاع از فرانسه، مدارک و گزارشاتی جعلی…