دکتر مجازی - روانشناسی

اختلال احتکار چیست و چگونه درمان میشود؟

اختلال احتکار چیست و چگونه درمان میشود؟

اختلال اضطراب جدایی چیست و چگونه درمان می‌شود؟

اختلال اضطراب جدایی چیست و چگونه درمان می‌شود؟

خدمات قابل ارائه در مشاوره روانشناسی

خدمات قابل ارائه در مشاوره روانشناسی

اعتیاد به قمار یا اختلال قمار چیست و چگونه درمان می‌شود

مقدمه اعتیاد به قمار که اختلال قمار نیز نامیده میشود، تمایل غیر قابل کنترل و  شدید به قمار علی رغم عوارضی است که بر زندگی‌تان وارد میکند، است. قمار به این معنی است که شما مایل هستید به امید بدست…