دکتر مجازی - روانشناسی

کاهش علائم افسردگی با تغییر رژیم غذایی

کاهش علائم افسردگی با تغییر رژیم غذایی

صحبت درباره رابطه جنسی با کودکان و نوجوانان چگونه ممکن است؟

صحبت درباره رابطه جنسی با کودکان و نوجوانان چگونه ممکن است؟

کمال گرایی ؛ با نشانه‌ های افراد کمال گرا بیشتر آشنا شوید

کمال گرایی ؛ با نشانه‌ های افراد کمال گرا بیشتر آشنا شوید

چگونه رفتار والدین رفتارهای ضداجتماعی را درکودکان تحت تاثیر قرار میدهد

طبق یافته‌های دانشگاه های Pennsylvania، Michigan و دانشگاه ایالتی Michigan صمیمیت کمتر و خشونت بیشتر والدین در محیط خانه در میزان پرخاشگری کودکان تاثیرگذار می باشد و دربوجود نیامدن همدلی و محور اخلاقی، مجموعه‌ای از ویژگی‌ها که تحت عنوان "خصیصه‌…

نوجوانانی که با جنس مخالف معاشرت نمی‌ کنند کمتر افسرده می شوند و دارای مهارت‌های اجتماعی بهتری هستند

معاشرت با جنس مخالف، بویژه درطول سال‌های نوجوانی، بعنوان راه مهمی برای افراد نوجوان برای خودشناسی، توسعه مهارت‌های اجتماعی، یادگیری درباره دیگران، و بلوغ هیجانی شناخته می‌شود.