دکتر مجازی - علوم عصبی

معکوس کردن فرآیند پیری در سلول‌های بنیادی مغز موش‌

معکوس کردن فرآیند پیری در سلول‌های بنیادی مغز موش‌

دستگاهی کنترل‌شده با تلفن هوشمند می‌تواند به مغز دارو برساند!

دستگاهی کنترل‌شده با تلفن هوشمند می‌تواند به مغز دارو برساند!

آیا پروتئین اصلاح کننده آلفا سینوکلین می‌تواند در درمان پارکینسون موثر باشد؟

محققان پروتئینی را کشف کرده اند که می تواند موجب کاهش تجمع پروتئین های سمی در مغز شود که یکی از نشانه های بیماری پارکینسون است. اما آیا کشف آنها امید تازه ای در درمان پارکینسون است یا صرفا مانند…