دکتر مجازی - علوم عصبی

آیا آلزایمر الگوی عفونی دارد؟

آیا آلزایمر الگوی عفونی دارد؟

روایت مغز: مکانیسم مولکولی حافظه

روایت مغز: مکانیسم مولکولی حافظه

نورونهایی که شیرینی را کدگذاری می‌کنند، در موش شناسایی شدند

نورونهایی که شیرینی را کدگذاری می‌کنند، در موش شناسایی شدند

چه وضعیت‌هایی باعث تغییر شخصیت فرد می‌شوند؟

شخصیت شخصیت به طرز فکر کردن، احساس و عملکرد فرد گفته می‌شود. شخصیت است که فرد را از فرد دیگر مستقل می‌کند. شخصیت نشان دهنده‌ی عادت‌ها، طرز فکر و نحوه‌ی واکنش به محرک‌های اطراف فرد می‌باشد. با این که طرز…

ترکیبات مهارکننده‌ی التهاب باعث جلوگیری از بروز اختلالات تکامل عصبی می‌شوند

مطالعه‌ای که در نشریه‌ی Proceedings of the National Academy of Sciences نشان می‌دهد یک ترکیب مهار کننده‌ی آنزیم که توسط پروفسور Bruce Hammock و همکارانش در UC Davis تولید شده‌است، باعث کاهش التهاب در مغز موشهایی می‌شود که از مادر…