دکتر مجازی - علوم عصبی

دستگاه لیمبیک چیست و چه عملکردی دارد

دستگاه لیمبیک چیست و چه عملکردی دارد

خارج کردن زود هنگام تومورهای مغزی با رشد آهسته، میزان بقا را افزایش می‌دهد

خارج کردن زود هنگام تومورهای مغزی با رشد آهسته، میزان بقا را افزایش می‌دهد

آیا دیابت می‌تواند باعث کاهش حافظه شود؟

آیا دیابت می‌تواند باعث کاهش حافظه شود؟

ترکیب جدیدی، ترمیم میلین را در اختلالات سیستم عصبی شدت می‌بخشد

دانشمندان ترکیبی تولید کرده‌اند که بصورت موفقیت آمیز، بازسازی غشای محافظ اطراف سلولهای عصبی را که در شرایطی مانند مالتیپل اسکلروزیس آسیب می‌بیند، القا می‌کند. در مطالعه‌ای که در نشریه Glia منتشر شده‌است، دانشمندان بررسی موفقیت آمیز این ترکیب را…