دکتر مجازی - علوم عصبی

ترکیب جدیدی، ترمیم میلین را در اختلالات سیستم عصبی شدت می‌بخشد

ترکیب جدیدی، ترمیم میلین را در اختلالات سیستم عصبی شدت می‌بخشد

مغز چپ دست‌ها و راست دست‌ها چه تفاوتی با هم دارند؟

مغز چپ دست‌ها و راست دست‌ها چه تفاوتی با هم دارند؟

آیا پروتئین اصلاح کننده آلفا سینوکلین می‌تواند در درمان پارکینسون موثر باشد؟

محققان پروتئینی را کشف کرده اند که می تواند موجب کاهش تجمع پروتئین های سمی در مغز شود که یکی از نشانه های بیماری پارکینسون است. اما آیا کشف آنها امید تازه ای در درمان پارکینسون است یا صرفا مانند…