دکتر مجازی - بیماری‌ها

درماتیت هرپتی فرم چیست و چرا ایجاد می شود؟

درماتیت هرپتی فرم چیست و چرا ایجاد می شود؟

نکرولیز اپیدرمی توکسیک(TEN) چیست و چکونه درمان می شود؟

نکرولیز اپیدرمی توکسیک(TEN) چیست و چکونه درمان می شود؟

آمنوره

زنانی که حداقل 3 دوره قاعدگی پشت سر هم نداشته و دخترانی که تا 15 سالگی پریود نشده‌اند، دچار آمنوره هستند.

بیماری کلیه پلی‌کیستیک

نگاه کلی بیماری کلیه پلی‌کیستیک یک ناهنجاری ارثی می‌باشد که در آن دسته‌هایی از کیست‌ها داخل کلیه‌ها تشکیل می‌شود و سبب بزرگ شدن اندازه کلیه و از دست رفتن عملکرد آن در طول زمان می‌گردد. کیست‌ها کیسه‌های گرد غیرسرطانی حاوی…