دکتر مجازی - میلاد شیرولیلو

شام دیرهنگام؛ شام آخر!

اگر شما هم عادت به صرف دیرهنگام شام دارید، شاید بهتر باشد این عادت را کنار بگذارید. مطمئناً کسی دوست ندارد صرفاً به دلیل زمان نادرست صرف غذا در شب، حملۀ قلبی را تجربه کند.

دردنامه – معارفه

 باورش سخت است که به تعداد تک‌تک مردم سیاره، درد در جهان وجود دارد. تعدادی مطالعه می‌شوند و نام رسمی به خود می‌گیرند. بقیه، هیچ‌گاه شناخته نخواهند شد. هر‌کس روایت منحصربه‌فرد خود از درد را دارد. اما فقط عده ای مجال…