دکتر مجازی - اخبار بیوتکنولوژی

موفقیت محققان MIT در ثبت حافظه‌ی سلول‌ها!

متخصصان تکنولوژی زیستی روشی را ابداع کرده‌اند که بتوانند تاریخچه‌ی پیچیده‌ی موجود در دی ان ای سلول‌های انسانی را ثبت بکنند. این کار به آنان اجازه می‌دهد تا اتفاقات گذشته را ذخیره و بازیابی کنند و کمک شایانی به درک…