دکتر مجازی - بازتولید نتایج علمی

بحران تکرارپذیری در علم چیست؟ چرا بزرگ‌ترین ژورنال‌ها هم در امان نیستند

تلاش برای تکرار نتایج ۲۱ مطالعه علوم اجتماعی که در دو ژورنال علمی معتبر منتشر شدند، هشداری در زمینه قابل اعتماد بودن تحقیقات علمی است. این پرسش که تا چه حد می‌توان به مطالعاتی که تنها یک بار انجام شده…