دکتر مجازی - بوی بددهان

سینوزیت

سینوزیت یک التهاب یا ورم بافتی است که این بافت آستر یا مخاط سینوسی است. سینوس‌های سالم با هوا پرشده‌اند اما هنگامی‌که با مایع مسدود یا پر شوند میکروب‌ها می‌توانند رشد کنند و سبب عفونت شوند. شرایطی که می‌توانند سبب…