دکتر مجازی - درد پاشنه

درد پاشنه

درد پاشنه معمولاً بخش زیرین یا پشتی این قسمت از پا را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با این که درد پاشنه بسیار کم پیش می‌آید که نشانه‌ی عارضه‌ای جدی باشد ولی می‌تواند با فعالیت‌های نرمال شما، به ویژه ورزش کردن…