دکتر مجازی - فرار از غم

۱۳ چیز که با انجام ندادن آن بیش‌تر احساس خوشحالی می‌کنیم

همه دلشان می‌خواهد خوشحال باشند. ولی همه‌ی ما نمی‌توانیم به آن دست پیدا کنیم. البته اینطور نیست که ما عمداً از ورود شادی و خوشحالی به زندگیمان جلوگیری کنیم اما یک‌سری از عادات و انتخاب‌ها از دستیابی ما به خوشحالی…