دکتر مجازی - کولونوسکوپی

خونریزی مقعدی

تعریف خونریزی مقعدی می‌تواند به هر خونی که از مقعد عبور می‌کند اطلاق شود. گرچه، خونریزی مقعدی معمولاً به نوعی از خونریزی قسمت پایینی کولون یا راست‌روده  گفته می‌شود. رکتوم یا راست‌روده چند سانتی انتهایی روده بزرگ را تشکیل می‌دهد.…