دکتر مجازی - گیاه‌خواری

گیاه‌خواران یا گوشت‌خواران؟ کدام یک بیشتر عمر می‌کنند؟

توانایی ما در زندگی طولانی تحت‌ تأثیر ترکیبی از محیط و وراثت قرار دارد. در مطالعاتی بر روی دوقلو‌های هم‌سان، دانشمندان تخمین زده‌اند تنها ۳۰ درصد از این تأثیر ناشی از ژن‌هاست به این معنی که محیط مهم‌ترین عامل در طول عمر…

انسان؛ گوشت‌خوار یا گیاه‌خوار؟

در اواخر ۱۹۴۰ گروهی از پزشکان غربی با مطالعه مردم آفریقا و بررسی وضعیت سلامت آن ها به موارد جالبی برخورد کردند. آنها متوجه شدند که بسیاری از بیماری هایی که در جهان غرب وجود دارد، در میان مردم آفریقا…