سیگار کشیدن در فیلم‌ها چگونه بر نوجوانان اثر می‌گذارد؟

سيگار كشيدن در فيلم‌ها، چگونه بر نوجوانان اثر مي‌گذارد؟

جوانانی كه در معرض تصاوير سيگار كشيدن در فيلم‌ها هستند احتمال سيگاری شدن‌شان بيشتر است. چند هفته پيش من و يكی از دوستان قديمی‌ام از جلسه بيرون می‌آمديم كه رهگذری دود سيگارش را بيرون داد. من گفتم “میدانی من هنوز هم به سيگار اشتياق دارم. با اين كه تقريبا سه دهه قبل تركش كردم.”

او با من موافقت كرد.

“بله،من هم وقتي دوازده سالم بود شروع به سيگار كشيدن كردم تا اين كه بالاخره پانزده سال پيش ترك كردم.”

من چهل سالم شد ولي هنوز هم تعدادی مشكل سلامتی مضحك دارم. سيگار كشيدن هميشه در فيلم‌های قديمی هاليوودی فريبنده به نظر مي‌رسد. حتی هنوز هم برايم اين گونه است و هنوز هم می‌خواهم سيگار بكشم. مركز كنترل و پيشگيری از بيماري‌ها گزارشی درباره مصرف دخانيات در فيلم‌های پرفروش طی سال‌های ٢٠١٠ تا ٢٠١٦ منتشر كرده كه می‌گفت كاهش مصرف دخانيات در فيلم‌های مربوط به جوانان می‌تواند به پيشگيری از آغاز مصرف دخانيات در ميان جوانان كمك كند و اگرچه سيگار كشيدن در فيلمهای رده G و PG از ٢٠١٠ كمتر شده است ولي مصرف دخانيات در فيلم‌های ١٣+ و فيلم‌های پرفروش نسبت به ٢٠١٠ ٤٣٪‏ رشد داشته است.

وبسايت جراحی عمومی (SG) اعلام کرده كه جوانانی كه در معرض صحنه‌های سيگار كشيدن در فيلم‌ها قرار مي گيرند تمايل بيشتري براي سيگار كشيدن پيدا می‌كنند. آن‌هایی كه بيشتر در معرض تصاوير سيگار كشيدن قرار دارند حدودا دو برابر بيشتر در معرض احتمال شروع سيگار كشيدن هستند نسبت به كسانی كه به ميزان كمتری در معرض اين تصاوير قرار می‌گيرند.

SG نتيجه گرفته است كه يك رابطه علت و معلولی بين سيگار كشيدن در فيلم‌ها و آغاز سيگار كشيدن در ميان جوانان وجود دارد. اكنون سازمان‌های اصلی بهداشت آمريكا از همه فيلم‌سازان و توزيع‌كنندگان می‌خواهد كه يك درجه‌بندی محدودكننده بر روی فيلم‌هايی كه صحنه‌های سيگار كشيدن دارند بزنند. جالب توجه است كه آن‌ها استثنای زيادی براي فيلم‌هايی كه بر اساس شخصيت‌های تاريخی ساخته شده اند، قائل شدند.

بسيار عجيب است كه فيلمی از فرانكلين روزولت يا آيزنهاور يا ليندون جانسون ببينیم بدون اين كه حتی

يك نفر در آن سيگار در آن سیگار نکشد. يا حتی میتوانيد وينستون چرچيل را بدون سيگار تصور كنيد؟ در هشت ژانويه گری اولدمن به خاطر ايفای نقش چرچيل در يك فيلم PG-13 جايزه ي گلدن گلوب گرفت. در طی سخنرانی كه به خاطر برنده شدنش ايراد نمود از بازيگر نقش مكمل مرد، كريستين استوارت توماس، به خاطر تحمل كردن آن سيگارهای مزخرف تشكر كردند.

ولي چه كسی راجع به زمان صحیح گنجانیدن استعمال سیگار در فیلم به منظور به تصویر کشیدن دقیق تاریخ تصمیم‌گیری می‌کند؟ آنهايی كه در صنعت سینما فعاليت می‌كنند اين موضوع براي‌شان اهميت ندارد چرا كه با دريافت يك درجه‌بندی R ميليون‌ها تماشاگر را در باكس آفيس از دست خواهند داد. و هم‌چنين قرار دادن درجه‌بندی R بر روی فيلم‌ها باعث خارج شدن سانسور از صنعت فيلم‌سازی مي‌شود.