انتشار این مقاله


پروتزهای تحریک شبکیه

در مطالعه‌ای که اخیرا در نشریه Advanced Biomedical Engineering منتشر شده‌است، محققان دانشگاه اوکایاما، تولید یک فیلم فوتوالکتریک نازک را گزارش دادند که می‌تواند بافت شکبیه‌ای تحلیل یافته را در چشم، تحریک کند. بهره گیری از سیگنالهای الکتریکی بمنظور تحریک بافتها، پایه‌ی بسیاری از دستگاه‌های پزشکی مانند ضربانسازها برای قلب یا محرک‌های عصبی مورد استفاده […]

در مطالعه‌ای که اخیرا در نشریه Advanced Biomedical Engineering منتشر شده‌است، محققان دانشگاه اوکایاما، تولید یک فیلم فوتوالکتریک نازک را گزارش دادند که می‌تواند بافت شکبیه‌ای تحلیل یافته را در چشم، تحریک کند.

پروتزهای تحریک شبکیه
فیلم فوتوالکتریک جفت شده با رنگ بهمراه ساختار شیمیایی آن (چپ). مواجهه مستقیمِ بافت سالم شبکیه با نور به تولید سیگنالهای الکتریکی منجر می‌شود (راست؛ a) درحالیکه سیگنال الکتریکی در بافت شبکیه‌ی تحلیل یافته، تنها هنگامی مشاهده شد که فیلم مستقیما در قسمت بالای بافت قرار گرفت (راست؛ b)

بهره گیری از سیگنالهای الکتریکی بمنظور تحریک بافتها، پایه‌ی بسیاری از دستگاه‌های پزشکی مانند ضربانسازها برای قلب یا محرک‌های عصبی مورد استفاده در بیماران مبتلا به حملات صرعی هستند. یک تیم مطالعاتی تحت هدایت دکتر ماتوسو توشیهیکو در دانشگاه اوکویاما، OURePTM را تولید کرده‌اند. این محصول، یک فیلم فوتوالکتریک نازک است که با رنگ جفت شده و در مواجهه با نور، تغییراتی را در پتانسیل الکتریکی ایجاد می‌کند. تیم تحقیق در آخرین مطالعه خود، توانایی این دستگاه در تحریک بافتهای شبکیه‌ای تحلیل یافته را آشکار ساخته است.

OURePTM، با قرار دادن پلی اتیلن در میان دو صفحه آلومینیومی ساخته می‌شود. زمانیکه پلیمر ذوب شده و متعاقبا یک فشار شدید اعمال می‌شود، یک فیلم پلی اتیلنی ظریف تشکیل می‌شود. سپس این فیلم تحت یک واکنش شیمیایی قرار می‌گیرد که با یک رنگ فوتوالکتریک جفت می‌گردد.

محققان ابتدا فیلم جفت شده با رنگ فوتوالکتریک را بر روی دستگاه اندازه گیری پتانسیل الکتریکی قرار داده و آن را در معرض نور قرار دادند. مطابق انتظار در زمان برخورد نور به فیلم، امواج سیگنالهای الکتریکی بر سطح فیلم مشاهده گردید. سپس بمنظور بررسی توانایی فیلم در تحریک بافت عصبی، بافتهای شبکیه‌ای موشهای مبتلا به دیستروفی شبکیه تهیه شدند. زمانیکه بافتهای شکبیه‌ای موشهای سالم در تماس نزدیک با یک آرایه چند الکترودی، دستگاهی که بمنظور اندازه گیری سیگنالهای الکتریکی حاصل از بافتهای زیستی استفاده می‌شود، قرار گرفته و تحت تابش نور قرار گرفتند، امواج سیگنالهای الکتریکی مشاهده گردید. با این حال، سیگنالهای مشابه در بافت شبکیه دیستروفیک مشاهده نشد. فیلم جفت شده با رنگ فوتوالکتریک سپس بر روی بافتهای دیستروفیک قرار گرفت که به القای سیگنالهای الکتریکی در نتیجه‌ی تابش امواج نور منجر شد. یک فیلم کنترل که بدون رنگ فوتوالکتریک بود، سیگنالهای الکتریکی را در این بافتها ایجاد نمی‌کرد.

بیشتر بخوانید: https://virtualdr.ir/2019/04/09/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%ad%d8%b3-%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c/

بمنظور سنجش دقیق‌تر این سیگنالهای الکتریکی، یک مش نایلونی برای قرار دادن بافت دیستروفیک و آرایه چند الکترودی در ارتباط نزدیک با یکدیگر، مورد استفاده قرار گرفت. این مجاورت، تکانه‌های الکتریکی با دامنه ضعیف را در زمینه‌ی بافت شبکیه‌ای دیستروفیک به تنهایی آشکار ساخت. در حضور فیلم جفت شده با رنگ فوتوالکتریک، بافت شکبیه دیستروفیک، پتانسیلهای عمل قابل توجهی با حضور سیگنالهای ضعیف پس زمینه‌ای ایجاد می‌کرد. بهمین دلیل، فیلم مورد نظر بمنظور قوی‌تر ساختن تکانه‌های شکبیه‌ی تحلیل یافته، یک جزء ضروری است. محققان در جمع بندی عنوان می‌کنند: “این مطالعه، شواهد مستقیمی برای توانایی فیلم پلی اتیلنی جفت شده با رنگ فوتوالکتریک در ایجاد پاسخهای شبه الکترورتینوگرام و پتانسیلهای عمل در شبکیه‌ی تحلیل یافته، فراهم می‌آورد.” رتینیت پیگمنتوزا، یک وضعیت مشابه است. در این بیماری، گیرنده‌های نوری چشم رفته رفته از بین می‌روند که به نابینایی منجر می‌شود. این مطالعه، اهمیت OURePTM را در بازیابی حساسیت نوری از دست رفته‌ی این سلولها، نشان می‌دهد. کاشت این دستگاه در شبکیه و بررسی ارتقای بینایی در حیوانات در مطالعات آتی آنها، افق‌های دید جدیدتری فراهم خواهد آورد.

رضا مجیدآذر


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید