انتشار این مقاله


همکاری سیتوتوکسین‌ها، عامل خطرناک بودن باکتری‌ها

در اواسط ۱۹۸۰، عفونت مزمنی که توسط استرپتوکوکوس پایوژنس که با نام استرپتوکوکوس گروه A نیز شناخته می‌شود، در آمریکا، اروپا و جاهای دیگر شیوع یافت. جمعیت عمومی از این عفونت‌های کشنده بیشتر آگاهی پیدا کردند. سیتوتوکسین‌های قدرتمندی که این پاتوژن می‌سازد منجر به عفونت می‌شود. باکتری‌هایی که سیتوتوکسین تولید می‌کنند می‌توانند باعث مرگ سلول […]

در اواسط ۱۹۸۰، عفونت مزمنی که توسط استرپتوکوکوس پایوژنس که با نام استرپتوکوکوس گروه A نیز شناخته می‌شود، در آمریکا، اروپا و جاهای دیگر شیوع یافت. جمعیت عمومی از این عفونت‌های کشنده بیشتر آگاهی پیدا کردند. سیتوتوکسین‌های قدرتمندی که این پاتوژن می‌سازد منجر به عفونت می‌شود.

باکتری‌هایی که سیتوتوکسین تولید می‌کنند می‌توانند باعث مرگ سلول شده و عفونت‌هایی در فاسیای عمقی و دیگر بافت‌ها می‌شوند. تحقیقات نشان داده‌اند که خطرناکترین حالت بیماری نیاز به دو نوع سیتوتوکسین دارد. اگر یکی از آن‌ها وجود نداشته باشد، خطر عفونت بسیار کمتر می‌شود.

This handout image provided by the National Institute of Allergy and Infectious Diseases shows an electron microscope image of Group A Streptococcus (orange) during phagocytic interaction with a human neutrophil (blue). The same bacteria that cause simple strep throat sometimes trigger bloodstream or even flesh-eating infections instead, and over the years, dangerous cases have increased. Now researchers have uncovered how some strains of this bug evolved to become more aggressive. (National Institute of Allergy and Infectious Diseases via AP)

برای بررسی اینکه چگونه توکسین‌های SPN و SLO همکاری می‌کنند، محققین از موش‌های آلوده به رشته‌های استرپتوکوکوس پایوژنس که یا هردو، یا هیچکدام، یا یکی از این توکسین‌ها را تولید می‌کردند. آن‌ها فهمیدند که رشته‌هایی که یا یکی یا هیچکدام از این دو توکسین را تولید نمی‌کنند، حالت خطرناکی از بیماری را ایجاد نمی‌کنند. مقاومت نسبت به عفونت‌های باکتریایی به ایمنی ذاتی که گلبول‌های سفید از جمله نوتروفیل‌ها ایجاد می‌کنند بستگی دارد. محققین فهمیده اند که عفونت‌هایی که بدون وجود یکی از این دو ایجاد می‌شوند می‌توانند راحت‌تر کنترل شوند چرا که باکتری‌ها مقاومت کمتری نسبت به اثرات ضد باکتریایی نوتروفیل‌ها دارند.

بر اساس مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ها، تقریبا ۷۰۰ تا ۱۱۰۰ مورد از عفونت ناشی از استرپتوکوکوس گروه A در سال ۲۰۱۰ گزارش شده. با اینکه این بیماری بیشتر بر روی کودکان و سالمندانی و افرادی که تحت شرایط مزمنند رخ می‌دهد، ممکنه است در افراد معمولی رخ بدهد. این بیماری از طریق تماس فرد به فرد منتقل می‌شود. هنوز برای این باکتری واکسنی کشف نشده و می‌توان با غیرفعال کردن یکی از این توکسین‌ها این بیماری مبارزه کرد.

Avatar


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *