انتشار این مقاله


نورونهایی که شیرینی را کدگذاری می‌کنند، در موش شناسایی شدند

محققان انستیتو ملی علوم فیزیولوژیک در ژاپن، نورونهای شیرینی را که مسئول ارسال پیام به تالاموس و قشر مغز هستند، در موش شناسایی کرده‌اند

محققان انستیتو ملی علوم فیزیولوژیک در ژاپن، نورونهای مسئول ارسال سیگنالهای طعم شیرین به تالاموش چشایی و قشر مخ را در موش شناسایی کرده‌اند. با اینکه سیستم چشایی محیطی بصورت گسترده‌ای مورد مطالعه قرار گرفته‌است، اطلاعات اندکی در مورد نقش نورونهای چشایی CNS در حس چشایی در دست است. در این مطالعه جدید، محققان نورونهایی را در ساقه مغز شناسایی کرده‌اند که مسئول کدگذاری طعم‌های شیرین هستند.

نورونهای شیرینی

محققان انستیتو ملی علوم فیزیولوژیک در ژاپن، نورونهای مسئول ارسال سیگنالهای طعم شیرین به تالاموش چشایی و قشر مخ را در موش شناسایی کرده‌اند. با اینکه سیستم چشایی محیطی بصورت گسترده‌ای مورد مطالعه قرار گرفته‌است، اطلاعات اندکی در مورد نقش نورونهای چشایی CNS در حس چشایی در دست است. در این مطالعه جدید، محققان نورونهایی را در ساقه مغز شناسایی کرده‌اند که مسئول کدگذاری طعم‌های شیرین هستند.

هسته‌ی پارابراکیال در ساقه‌ی مغز موش، یک مرکز اصلی برای دریافت اطلاعات حسی در مورد گرسنگی، سیری و طعم می‌باشد و این اطلاعات را از طریق تالاموس چشایی به قشر ارسال می‌کند. بیان نورونی SatB2، سرنخی مولکولی برای ویژگی‌های نورونهای چشایی در هسته پارابراکیال است؛ وظیفه نورونهای هسته‌ی پارابراکیال که این فاکتور رونویسی را بیان می‌کنند، مدتهای زیادی بصورت یک معما باقی مانده است. کِن ایچیرو ناکاجیما و تیم مطالعاتی وی در انستیتو ملی علوم فیزیولوژیک دریافته‌اند نورونهای بیان کننده SatB2 در هسته پارابراکیال موش، طعمهای شیرین را کدگذاری می‌کنند، و نورونهایی که با تالاموش چشایی در ارتباط هستند، باعث القای رفتارهای اشتهاآور در موشها می‌شوند. نتایج این مطالعه در نشریه Cell Reports منتشر شده‌است.

ناکاجیما اذعان دارد: “نزدیک به ۴۰ سال است که می‌دانیم نورونهای مسئول حس چشایی در هسته پارابراکیال واقع شده‌اند. ما تنها در سالهای اخیر به مارکرهای مولکولی و روشهای تصویربرداری مناسب بمنظور مطالعه این نورونها دست یافته‌ایم—ما از تخریب سلولی، تصویر برداری کلیسیمی in vivo، و اپتوژنتیک بمنظور مشخص کردن نقش نورونهای بیان کننده SatB2 در حس چشایی بهره برده‌ایم.

مطالعه بیشتر: اپتوژنتیک، نوروپپتید و نوروهورمون‌ها

تخریب انتخابی نورونهای بیان کننده SatB2 به از دست رفتن احساس طعم شیرین، که با رفتار مکیدن در موش اندازه گیری می‌شود، منجر شد. ولی این رویکرد تاثیر اندکی بر احساس طعم‌های اومامی، تلخ، ترش، و شور داشت. این نشان می‌دهد نورونهای بیان کننده SatB2 از نقش انتخابی در انتقال طعم شیرین برخوردار هستند.

علاوه بر این، محققان وظایف عملکردی نورونهای بیان کننده SatB2 را مشخص ساختند. فعالسازی مصنوعی نورونها با اپتوژنتیک منجر به تغییرات قابل توجهی در رفتار مکیدن گردید؛ موش آب بدون طعم را بطرز قابل توجهی مکید درحالیکه به محلول آبی با طعم شیرین اعتنایی نکرد. این نتایج نشان می‌دهد نورونهای بیان کننده SatB2، سیگنالهای مخصوص طعم شیرین را انتقال می‌دهند.

او فو، مولف ارشد مطالعه می‌گوید: “نتایج ما نشان می‌دهد کیفیتهای متفاوت  طعم، حداقل در سافه مغز، توسط انواع متفاوت نورونهای پردازش می‌شوند. گام مهم بعدی، شناسایی مجموعه‌ی کامل نورونهای چشایی از جمله نورنهای SatB2 در هسته پارابراکیال موش خواهد بود. این رویکرد، ما را قادر خواهد ساخت چگونگی تشکیل طعم‌های پیچیده را درک کنیم.”

رضا مجیدآذر


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *