انتشار این مقاله


مصرف ماریجوانا باعث تنبلی می‌شود

این ایده‌ی محبوب ممکن است درست باشد : ماریجوانا باعث تنبلی می‌شود. این نتیجه گیری جدیدی بر اساس یافته‌ها و پژوهش‌های جدید دانشگاه بریتیش کلمبیا در کاناداست. آن‌ها متوجه شدند که ماده‌ی اصلی فعال در ماریجوانا – تتراهیدروکانابینول –  میل موش‌ها را برای شرکت در فعالیت‌های شناختی پیچیده کم می‌کند. بر اساس اعلام موسسه‌ی ملی […]

این ایده‌ی محبوب ممکن است درست باشد : ماریجوانا باعث تنبلی می‌شود. این نتیجه گیری جدیدی بر اساس یافته‌ها و پژوهش‌های جدید دانشگاه بریتیش کلمبیا در کاناداست. آن‌ها متوجه شدند که ماده‌ی اصلی فعال در ماریجوانا – تتراهیدروکانابینول –  میل موش‌ها را برای شرکت در فعالیت‌های شناختی پیچیده کم می‌کند.
بر اساس اعلام موسسه‌ی ملی سوء استفاده از مواد (NIDA) ، ماریجوانا پرمصرف ترین داروی غیر قانونی در آمریکاست. مطالعه‌ای در سال ۲۰۱۴ نشان داد که بیش از ۲۲ میلیون آمریکایی در طول آن ماه ماریجوانا مصرف کرده بوند. اگرچه از ژون ۲۰۱۶ ، ۲۵ ایالت آمریکا و واشنگتن مصرف ماریجوانا را برای مصارف پزشکی و درمانی قانونی اعلام کرده‌اند.
حس رضایت ، افزایش اشتها ، توهم و خیالبافی و ترس و نگرانی از اثرات شاخص مصرف ماریجواناست. این اثرات عموماً بر اثر تأثیر دو ماده است که به کانابونوئید ها معروفند:

  • tetrahydrocannabinol (THC)
  • cannabidiol (CBD)

این باور عمومی ایجاد شده است که ماریجوانا می‌تواند بر روحیات فرد نیز اثر بگذارد و او را تنبل کند. اگرچه مدارک علمی کمی برای اثبات این موضوع وجود داشت.

THC موش هارار وادار به شرکت در فعالیت های شناختی آسان تری کرد

محققان ۲۹ موش نر را برای انجام آزمایش رفتاری پرورش دادند، به این صورت که موش‌ها باید تصمیم می‌گرفتند که برای گرفتن جایزه یک فعالیت شناختی آسان یا سخت را انجام می‌دادند. هرچه فعالیت سخت تر می‌بود جایزه‌ی بزرگتری نصیبشان می‌شد.
فعالیت آسان این بود که موش ها می‌بایست به یک فلاش نور که ۱ ثانیه می‌تابید عکس‌العمل نشان می‌دادند و یک حبه قند گیرشان می‌آمد. و فعالیت سخت این بود که به فلاش نور که ۰.۲ ثانیه می‌تابید باید عکس‌العمل نشان می‌دادند و دو حبه قند گیرشان می‌آمد.
موش ها این فعالیت ها را جداگانه یکبار در حالت طبیعی و بار دیگر بعد از مصرف THC و CBD انجام دادند.
همانطور که انتظار می‌رفت موش ها در شرایط طبیعی و نرمال فعالیت سخت را برای گرفتن پاداش بزرگتر انجام می‌دادند.
اگرچه بعد از دادن THC به آن‌ها، با این که فعالیت آسان پاداش کمتری برایشان داشت ولی آن‌ها آن را انتخاب می‌کردند.

CBD نتوانست اثرات منفی THC را خنثی کند

بعد از دادن CBD به تنهایی به موش‌ها ، تیم محققان هیچ تفاوتی را در انتخاب فعالیت موش‌ها مشاهده نکردند.
اگرچه بعد از ترکیب و استفاده هردو THC و CBD تیم به نتایج جالبی رسید. مطالعات قبلی نشان داده بودند که CBD تاثیر خنثی کننده‌ای بر روی THC دارد ولی در این مورد اینگونه نبود و هر دو ترکیب باعث شدند موش ها فعالیت های آسان تر را ترجیح بدهند.


منبع: MedicalNewsToday

محمد رضا وطن‌خواه


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید