انتشار این مقاله


چرا چیز های بامزه را دوست داریم؟

آیا تا به حال توجه کرده اید که اشیایی که اصطلاح “ناز” (Cute) یا بانمک را برایشان به کار می برید چه ویژگی هایی دارند؟ آیا برای علت تحریک مغزمان در برابر اشیای بامزه (Cute)، می توان الگویی یافت؟ انسان ها، اعم از زنان و مردان بدون هیچ تفاوتی در برابر اشیای خاصی حسی مشترک […]

آیا تا به حال توجه کرده اید که اشیایی که اصطلاح “ناز” (Cute) یا بانمک را برایشان به کار می برید چه ویژگی هایی دارند؟

آیا برای علت تحریک مغزمان در برابر اشیای بامزه (Cute)، می توان الگویی یافت؟

انسان ها، اعم از زنان و مردان بدون هیچ تفاوتی در برابر اشیای خاصی حسی مشترک دارند. حس بامزه بودن!
این اشیا محدود به موجودات زنده نیستند. برای مثال نتایج تحقیقات انجام شده، نشان از فروش بالای برخی اتومبیل ها (مورد تحقیق: Mini Cooper) بعلت ظاهر مامزه آنها دارد!
اما به راستی چرا چیز های Cute را دوست داریم؟

ماجرا بر سر تکامل انسان و بقای آن است!
پیوند انسان ها با اینگونه اشیا، بعلت نیاز توجه به نوزادان و کودکانمان است.
فرزندان ما پس از تولد بسیار آسیب پذیر هستند؛ آنها باید برای تغذیه از سینه مادر استفاده کنند و برای انجام اغلب کارهای خود به والدین خود نیاز دارند.
اما راه کار تکامل در برابر این نیاز چه بوده است؟
کودکان انسان پاسخ محافظتی بسیار قدرتمندی را در مغز والدین خودکلید می زنند. علاقه ما به چیزهای Cute ما را در قبال حفاظت از فرزندانمان مسئول تر می کند. این سیستم نوعی مکانیسم ذاتی می باشد که بقای گونه انسان را تضمین می کند. انگیزه برای دوست داشتن فرزندانمان، آنقدر شورانگیز است که تقریبا هرچیزی را با فاکتورهای دوست داشتن که تکامل در ما برای بقا نسل ایجاد کرده، شامل می شود.
نتایج تحقیقات پژوهشگران، نشان می دهد انسان ها به کودکان تمامی گونه ها درصدی از علاقه نشان می دهند. این موضوع نشانگر وجود فاکتورهایی مشخص برای شناسایی Cute بودن است؛ نشانه هایی که محدود به گونه خودمان نیستند!
پژوهش ها نشان می دهد، برخی از این فاکتورها شامل سر گرد و بزرگ، چشمان بزرگ درست در زیر خط وسط صورت، گونه های گوشتی و بزرگ، پیشانی بزرگ، بدن گرد و پوشش بیرونی نرم هستند که در مجموع به این موارد، الگوهای کودکانه(Baby Schema) می گویند.

دیدن موارد بالا، سبب فعال شدن سیستم مزوکورتیکولیمبیک(mesocorticolimbic) در مغز می شود. پس از فعال شدن سیستم ذکر شده، با افزایش غلظت انتقال دهنده عصبی گلوتامات(Glutamate) و نتیجتا فعال شدن گیرنده های آن، حس لذت و پاداش ایجاد خواهد شد.

The baby schema concept was originally proposed as a set of infantile traits with high appeal for humans, subsequently shown to elicit caretaking behavior and to affect cuteness perception and attentional processes.

این جذابیت محدود به موجودات زنده نبوده و انسان ها حتی به اشیای بیجانی که فاکتورهای Baby Schema را دارا باشند نیز علاقه نشان می دهند. این موارد می توانند شامل نشانه گذاری ها و حتی خطوطی با خصوصیات ذکر شده باشند. در نهایت هرچه این فاکتورها بیشتر منطبق بر الگوی تکاملی ما باشند، طبیعتا پاسخی قوی تر را ناشی خواهند شد.

منیع: howstuffworks

عرفان گلشن


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید