انتشار این مقاله


اصل ۸۰/۲۰؛ دستاورد بیشتر با تلاش کمتر

برای بیشتر افراد حداقل صرف کردن برای رسیدن به حداکثر چالش بزرگی است با این حال، این کار غیر ممکن نیست.

بیشتر انسان‌ها علی‌رغم داشتن منابع محدود، آرزوهای بزرگی دارند. آن‌ها به دنبال حداکثر منافع از حداقل بازده هستند. اگر حق انتخاب داشته باشند، اغلب راهی را برمی‌گزینند که علی‌رغم آسان بودن، لذت مزایای حداکثر را از آن بچشند. برای بیشتر افراد حداقل صرف کردن برای رسیدن به حداکثر چالش بزرگی است با این حال، این کار غیر ممکن نیست.

در کتاب اصل ۸۰/۲۰: راز رسیدن به حداکثر با حداقل‌ها، ریچارد کخ این مشکل را تعریف کرده و راه‌حلی برای آن ارائه می‌دهد. ۸۰/۲۰ اصل تجارت است. ۸۰ درصد از کل موفقیت تنها با ۲۰ درصد کار سخت به دست می‌آید. اصل ۸۰/۲۰ یکی از اسرار انسان‌های تأثیرگذار و موفق است.اصل 80/20


مقاله مرتبط: ۱۱ مهارت دستیابی به ابرموفقیت


زندگی در انتخاب‌ها و تصمیم‌های انسان خلاصه می‌شود. کخ از اصل کسب و کار استفاده می‌کند و این قانون را به ذهن و زندگی روزمره‌ی انسان اعمال می‌کند. این کتاب، تصویری شگفت‌انگیز از روانشناسی است که با اقتصاد اجتماعی ترکیب شده است تا تجربه‌ای فوق العاده به خوانندگان بدهد. کخ از این واقعیت که روانشناسی انسانی با روابط و احساسات مرتبط می‌باشد، آگاه است. او از این واقعیت طبیعی استفاده نموده و اطلاعات مفیدی را برای خواننده فراهم می‌کند.

اصل ۸۰/۲۰ چیست؟

اصل ۸۰/۲۰ یکی از اصول مهم تجارت است. طبق این اصل، تقریبا ۸۰ درصد از کل موفقیت‌های به دست آمده حاصل ۲۰ درصد از تلاش‌های صورت گرفته است. در بیشتر موارد، میزان تلاش ما برای تکمیل و انجام وظایف بیش از حد مورد نیاز است. البته تلاش کمتر باید با دقت بیشتر همراه شود.

این کتاب به ما یاد می‌دهد که چگونه باید شغل حرفه‌ای خود را انتخاب کنیم. هر کس باید کاری را که دوست دارد، انجام دهد، به جای اینکه تحت تأثیر دیگران کاری را برگزیند. اگر در زندگی به دنبال راه خود باشیم، تنها درصد کمی تلاش هم برای ادامه‌ی خط زندگی موردنظر کافی و شاید هم زیاد باشد!

فاطمه مسیب‌پور


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید