انتشار این مقاله


عروق خونی رشد مغز را کنترل می‌کنند

عروق خونی نقش مهمی در تکثیر سلول‌های بنیادی و رشد و تکامل مغز در دوران جنینی بازی می‌کنند. بر طبق تحقیق انجام گرفته در دانشگاه لندن، عروق خونی می‌توانند تعداد سلول‌های بنیادی یک موجود زنده را افزایش دهند. این موضوع می‌تواند برای درمان‌های وابسته به سلول‌های بنیادی با هدف ترمیم نقاط آسیب دیده‌ی سیستم عصبی […]

عروق خونی نقش مهمی در تکثیر سلول‌های بنیادی و رشد و تکامل مغز در دوران جنینی بازی می‌کنند.

بر طبق تحقیق انجام گرفته در دانشگاه لندن، عروق خونی می‌توانند تعداد سلول‌های بنیادی یک موجود زنده را افزایش دهند. این موضوع می‌تواند برای درمان‌های وابسته به سلول‌های بنیادی با هدف ترمیم نقاط آسیب دیده‌ی سیستم عصبی مورد استفاده قرار بگیرد.

در شکلگیری مغز، نورون‌های جدیدی ر نواحی نوروژنیک از سلول‌های بنیادی مشتق شده و دستورات چگونگی تقسیم و عملکرد را دریافت می‌کنند. هرچند تا کنون سیگنال‌هایی که این پیام‌ها را منتقل می‌کردند کشف نشده بود.

20121201-212910

این تیم تحقیقاتی سلول‌های بنیادی عصبی موجود در ساقه مغزی موش‌هایی که فاقد پروتئین عروقی NPR1 بودند بررسی کردند. جلوگیری از شد عروق خونی در ساقه مغزی با تولید نورون تداخل پیدا کرد، که منجر شد این سلول‌ها توانایی تکثیر خود را از دست بدهند. درنتیجه سلول‌های بنیادی  در موش‌هایی که فاقد NPR1 بودند قبل از رشد نابود می‌شدند و در نتیجه ساقه مغز این موش‌ها کوچکتر از حالت معمول بود.

این تحقیق نشان داد که عروق مغزی نه تنها در خونرسانی مغز نقش دارند، بلکه برای رشد آن نیز لازم هستند. عروق مغزی تنها با حمل اکسیژن یا پاکسازی بافت مغزی در رشد آن دخالت ندارند، بلکه قبل از اینکه نورون‌ها به حالت تقسیم ناپذیری خود برسند با ارسال سیگنال‌ها به آن‌ها اجازه تکثیر می‌دهند.

Avatar


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *