ناهنجاری های مادرزادی

ناهنجاری‌های مادرزادی

نقایص مادرزادی علت عمده‌ی مرگ ومیر نوزادان در سراسر جهان به شمار می‌روند. آیا می‌توانیم از این وضعیت پیشگیری کنیم؟