دکتر مجازی - آزمایش ورقه طلا رادرفورد

دستاوردهای عظیم (۴۰): مدل اتمی کیک کشمشی تامسون

از همان زمانی که مدل اتمی اولین بار توسط دموکریت در قرن پنجم قبل از میلاد معرفی شد، این مدل دستخوش تغییرات فراوانی شده است. گرچه نظریه‌ی دموکریت بیشتر یک نظریه‌ی فلسفی بود تا علمی. از اولین باری که اتم…