دکتر مجازی - آسپرين

آیا استفاده از دارو‌هایی با تاریخ مصرف گذشته اشکالی ندارد؟

زمانی که شما یک نسخه ای(داروهای آن نسخه) را در داروخانه تحویل می‌گیرید، آن دارو ها دارای اطلاعات فراوانی همراه با خود است. که مهترین آنها معمولا بر روی بطری دارو چاپ شده است یا اینکه داخل بسته قرار داده…