دکتر مجازی - آندوسکوپی

مری بارت

خلاصه در مری بارت (Barrett’s esophagus)، بافت پوشاننده‌ی مری -لوله‌ای که دهان را به معده متصل می‌کند- با بافتی مشابه بافت پوشاننده‌ی روده، جایگزین می‌شود. مری بارت عمدتا در افرادی که برای مدت طولانی به بیماری رفلاکس معدی-مروی (GERD: GastroEsophageal…