دکتر مجازی - آنمی کمبود آهن

تست A1C

تست A1C یا (A1C test) به منظور تشخیص دیابت نوع یک و دو و میزان کنترل دیابت توسط خود فرد استفاده می‌شود. این تست به عناوین دیگری از قبیل glycated hemoglobin، glycosylated hemoglobin، hemoglobin A1C و HbA1c نیز نامیده می‌شود. تست A1C بیانگر…