دکتر مجازی - اثر ژنتیک بر زیبایی

تأثیر دارویی دیدن زیبارویان!

تمایل درونی انسان به مشاهده چهره‌های جذاب در تاریخ بشریت، همواره تأثیر مهمی در انتخاب شریک زندگی داشته است. موضوعی که علتی تکاملی دارد! سیستم‌های پاداش‌دهنده مرتبط با مشاهده چهره‌های جذاب ریشه‌های عمیقی در ساختار مغز انسان دوانده است. با ما همراه…

از طریق چهره‌ی خود به نقشه‌ی ژنتیکیتان پی ببرید!

آیا بینی شما شبیه مادرتان است و یا چشمانتان همانند عمویتان کشیده است؟ شباهت‌های خانوادگی به سادگی قابل تشخیص است ولی توجیه آن‌ها از لحاظ ژنتیکی به همین سادگی نیست. در تحقیقات جدید محققان سعی کرده‌اند تا درک صحیحی را…