دکتر مجازی - اخترشناسی رادیویی

دستاوردهای عظیم (۵۴): کارل گوته یانسکی کاشف اولین منبع رادیویی نجومی

کارل یانسکی(Karl Jansky) متولد 22 اکتبر 1905، مهندسی آمریکایی بود که اکتشاف امواج رادیویی‌اش از یک منبع فرازمینی باعث پایه‌گذاری اخترشناسی رادیویی شد، علم جدیدی که از اواسط قرن 20‌ام طیف مشاهدات نجومی را به گستره قابل‌توجهی رسانده‌است.