دکتر مجازی - ایمونوتراپی

انواع روش‌های درمانی سرطان

روش‌های درمانی زیادی برای سرطان وجود دارد که با توجه به نوع سرطان و سطح آن، پزشک روش‌درمانی مناسبی را انتخاب خواهد کرد. جراحی در این روش، جراح توده‌ی سرطانی را از بدن پاک می‌کند. پرتو درمانی (Radiation Therapy) در روش رادیوتراپی…

ایمونوتراپی سرطان چیست؟

ایمونوتراپی درمانی است که از قسمت‌های مشخص دستگاه ایمنی فرد برای مبارزه با بیماری‌هایی مانند سرطان استفاده می‌کند. این عمل به چند صورت انجام می‌شود: تحریک سیستم ایمنی شما برای عملکرد بهتر یا هوشمندانه‌تر برای حمله به سلول‌های سرطانی دادن…

سرطان کلیه (بخش دوم)

درمان بیمار و تیم درمان درباره گزینه‌های درمان سرطان بحث می‌کنند. بهترین روش درمان به عوامل مختلفی، از جمله حال عمومی بیمار، نوع سرطان، گسترش آن و نیز روشی که خود بیمار ترجیح می‌دهد بستگی‌دارد. جراحی الگوی مراقبتی برای اغلب…