دکتر مجازی - برادیکاردی

برادیکاردی

قلب بزرگسالان در حالت استراحت معمولا بین 60 تا 100 بار در دقیقه ضرب می شود. اگر برادی کاردی  یا کندتپشی دارید، ضربان قلب شما کمتر از 60 بار در دقیقه است.