دکتر مجازی - ترس،فوبیا،

رابطه‌ی بین ایمان مذهبی و انواع فوبیا‌ها چیست؟

ارتباط قوی بین فوبیا‌ها و مذهب وجود دارد، اما این رابطه به خوبی قابل فهم نیست. اگرچه ایمان مذهبی می‌تواند اگر از چیزی رنج می‌برید باعث ایجاد آرامش در زندگی شما شود، اما انواع خاصی از فوبیا‌ها موئلفه‌های مذهبی دارند.

تفاوت بین ترس و اضطراب چیست؟

ترس و اضطراب اغلب با یکدیگر همراه هستند، اما نمی‌توان آن‌ها را بجای یکدیگر بکار برد. با وجودی که علائم آن‌ها به طور معمول هم‌پوشانی دارند، تجربه افراد با این احساسات بر اساس زمینه آن‌ها متفاوت است. ترس مربوط به…