دکتر مجازی - ترموتراپی ماکروویو از طریق پیشابراه

گرمادرمانی ماکروویو از طریق مجرای ادرار(TUMT) چگونه انجام می شود؟

گرمادرمانی ماکروویو از طریق مجرای ادرار ، یک روش سرپایی برای درمان علائم ادراری ناشی از پروستات بزرگ شده است. یک موج گیر یا آنتن کوچک مایکروویو از طریق نوک آلت تناسلی شما به لوله ای که ادرار را به…