دکتر مجازی - دستکاری رویان

دستکاری بحث‌برانگیزِ رویان و ۵ نکته‌ای که در مورد آن باید بدانید

دانشمندان سوئدی اولین دانشمندانی هستند که موفق به دستکاری اطلاعات ژنتیکی  در رویان سالم انسان شدند، اما این دانشمندان دقیقاً چه چیزی را دستکاری می‌کنند و چرا این تحقیق تا این حد بحث‌برانگیز است؟ در تحقیقات اخیر، فردریک لنر، بیولوژیست…