دکتر مجازی - راسل

پیام برتراند راسل برای آیندگان

مصاحبه‌گر: به عنوان سوال آخر؛ لرد راسل؛ تصور کنید این مصاحبه مانند طومار‌هایی در هزاران سال آینده بدست نوادگان بشر می افتد، فکر می‌کنید ارزشمندترین پیامی می‌توانید به آن‌ها، در مورد زندگی خود و آنچه از آن آموخته‌اید بدهید چیست؟ راسل: من…